Kancelaria notarialna – czym się zajmuje?

Kancelaria notarialna to miejsce w którym pracuje wykwalifikowany prawnik, który jest uprawniony do sporządzania dokumentów wymagających szczególnej formy i poświadczenia zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Zakres czynności notarialnych jest szeroki i obejmuje dużo więcej czynności, niż tylko sporządzanie umów przeniesienia własności nieruchomości – choć właśnie z tym notariusz i jego działalność kojarzone są najbardziej. Warto wiedzieć, w jakich przypadkach można udać się do notariusza, a w jakich wizyta w miejscu jakim jest kancelaria notarialna to konieczność.

Kancelaria notarialna – jakich czynności dokonuje notariusz?

Notariusz zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem aktów notarialnych, czyli dokumentów w szczególnej formie. Akt notarialny jest dokumentem urzędowym i potwierdza dokonanie opisanej w nim czynności prawnej, np. sprzedaży. W niektórych przypadkach, określonych ściśle przez przepisy prawa, zachowanie formy aktu notarialnego jest niezbędne dla ważności zawartej umowy. Dotyczy to między innymi obrotu nieruchomościami – dla ważności umowy sprzedaży mieszkania, domu, czy też nieruchomości gruntowej niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Zasada ta dotyczy nieruchomości położonych na terenie całego kraju, w tym w mieście Olsztyn.

Kiedy jeszcze wymagana jest forma aktu notarialnego

Sprzedaż nieruchomości jest przykładem sytuacji, w której tylko kancelaria notarialna zapewnia skuteczność umowy. Innymi umowami wymagającymi zachowania formy aktu notarialnego są: umowy dotyczące użytkowania wieczystego, umowa darowizny (oświadczenie darczyńcy), umowa o dział spadku, jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość. Ponadto w formie aktu notarialnego sporządzane są umowy spółek prawa handlowego (komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej). Jeżeli dokumenty te zostaną sporządzone w innej formie, powoduje to ich nieważność. Skorzystanie z usług notariusza jest więc konieczne, a jego znalezienie nie powinno powodować większych problemów.

Kancelaria notarialna – kiedy można, ale nie trzeba się do niej udać?

Istnieją również sprawy, które mogą, choć nie muszą być załatwione przez notariusza. Kancelaria notarialna zawsze zapewnia dokonanie wszystkich czynności z najwyższą starannością i w zgodzie z obowiązującym prawem. Jeżeli zależy nam na pewności dokonania określonej czynności w sposób prawidłowy i nadania im swoistej mocy prawnej, notariusz pomoże w sporządzeniu każdej umowy czy spisaniu innego oświadczenia woli. Przykładem może tu być testament. Zasady prawa spadkowego nie wymagają sporządzenia testamentu w żadnej szczególnej formie i może być to po prostu spisanie długopisem na kartce ostatniej woli spadkodawcy, opatrzone jego ręcznym podpisem. Jednak zdarza się, że chcemy mieć pewność co do poprawności dokumentu i obawiamy się popełnienia błędu skutkującego jego nieważnością, wtedy zależy nam na profesjonalnej pomocy i możemy udać się do notariusza.

Jak znaleźć dobrego notariusza?

Mieszkasz w mieście Olsztyn i poszukujesz notariusza? Możesz skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych Krajowej Rady Notarialnej lub Rady Izby Notarialnej w Białymstoku, gdzie znajdziesz listę notariuszy pracujących na danym terenie. Każdy z nich został powołany przez Ministra Sprawiedliwości i jest osobą zaufania publicznego oraz dotyczą go przepisy o funkcjonariuszach publicznych. Jest to więc gwarancja dokonania czynności prawnej z zachowaniem wszelkich wymogów, starannie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.